De fysiske rammer er vigtige for indlæringen

Uddannelse

Sponsoreret

Skolen er et sted, hvor både lærere og elever tilbringer meget af deres tid. Derfor er det enormt vigtigt, at skolens fysiske rammer er i orden. Desværre er realiteten noget andet, idet undersøgelser viser, at flere af Danmarks skoler har et dårligt indeklima og for lidt plads til eleverne.

At lærere og elever opholder sig på en skole med dårligt indeklima, kan have flere følgere med sig. Undersøgelser viser sig, at dårligt indeklima ikke kun påvirker koncentrationen og indlæringsevnen, men kan ligeledes også resultere i flere helbredsmæssige følgere, såsom astma og allergi. Her er det primært børn, hvis lunger ikke er helt færdigudviklede, der bliver påvirket. Flere undersøgelser viser derfor at elever på skoler med dårligt indeklima, har et højere sygefravær, end elever på skoler med et godt indeklima har. Du kan her se, hvordan og hvor meget dårligt indeklima påvirker børn.

Ligesom indeklimaet kan påvirke børns indlæringsevne, kan klasselokaler med for mange elever og for lidt plads til hver enkelte gøre det samme. Ved at man sætter mange elever sammen i små lokaler, opstår der helt automatisk støj, som kan virke stressende for både lærer og elever.

Et problem der skal løses

Et dårligt indeklima og pladsmangel er et problem, der kan løses på flere måder, alt efter om det drejer sig om en ombygning af skolen, eller nærmere kræver en tilbygning. Her er det dog væsentligt, hvor meget den enkelte skole har til rådighed. K.G. Hansen og Sønner A/S er en virksomhed med entreprenør i Aarhus, Esbjerg, Grindsted og omegn, som gennem tiden har lavet flere store hovedentreprise opgaver på både skoler og institutioner, der førhen har været præget af ovennævnte problematikker.